Tilsyn

Ifølge Friskoleloven og skolens vedtægter, er det forældrene, der har det overordnede tilsyn med skolen

Desuden findes “det eksterne, forældrevalgte tilsyn”, hvor forældrene vælger en tilsynsførende, der ikke har tilknytning til skolen. Denne besøger skolen flere gange i løbet af skoleåret og laver en skriftlig erklæring.

Tilsynet skal bl.a. sikre, “at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen og være med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre”.

Nedenfor findes den tilsynsførendes erklæringer fra de seneste år:

Odder lille Friskole blev, som prøvefri skole, udtrukket til tematisk tilsyn i forbindelse med “stå mål med” kravet af staten. Dette tilsyn er nu færdigt og endte ud i en rapport, der kan læses her.