Traditioner

FÆLLESMØDE I PAVILLONEN

Odder lille Friskole

På OLF er der fælles morgensang to gange om ugen og fællesmøde for alle børn og lærere en gang om ugen. Skolens SFO – Fritteren – er åben for alle børn uanset alder, og den bliver også brugt af de større børn.

Hvert efterår er der en uge med samfundsleg. Hele skolen omdannes til et minisamfund med virksomheder, politikere, skattevæsen og meget mere. Nogle af virksomhederne er restauranterne, hvor børnene og de mange besøgende forældre kan købe mad for særlige OLF-penge. De ældste børn planlægger butikslegen sammen med deres lærere.

I december er der en uge med juleværksteder, som de ældste elever er med til at arrangere.

I løbet af året er der en fodboldturnering, hvor familiegrupperne spiller mod hinanden.

Hvert andet år er hele skolen af sted på en fælles lejrskole – og hver andet år er børnene på lejr i storgrupper.

Der er også arrangementer, hvor forældrene deltager: Første skoledag i august, markedsdagen og skolefesten i efteråret, juleafslutningen og sommerafslutningen.

Den ældste årgang er på en udlandsrejse, som de selv tjener penge til.