Klasser & Grupper

Farvegrupper, familiegrupper og storgrupper

Når man starter på OLF er der tre grupper man skal forholde sig til.

Den første er klasserne også kaldet farvegrupper, fordi de har farvenavne (Hvid, Gul, Grøn osv.) En ny 0. kl. arver farven fra den afgående 9. kl.
En klasse beholder sin farve gennem hele skoleforløbet.

Storgrupper

Nabo-klasserne arbejder tæt sammen i storgrupper. 0. og 1. klasse er en storgruppe, 2. kl. og 3. kl. osv. Storgrupperne har faste, aldersbestemte navne – de hedder Stjerner (de yngste), Drabanter, Planeter, Satellitter og Kometer (de ældste).

Det meste af undervisningen foregår i farvegrupper og storgrupper og der veksles mellem perioder med skema-uger og projekt-uger. Dette fremgår af årskalenderen.

I skemaugerne arbejdes der med de almindelige skolefag. I projektugerne arbejdes der med forskellige emner.

Familiegrupper

Alle børn er med i en familiegruppe. Det er grupper på ca. 16-18 børn fordelt på alle årgange.

Familiegruppen mødes en time en gang om ugen, samt en dag måneden, hele dagen fra 8.15 – 13. Disse dage er planlagt med et udpræget socialt og fællesskabende indhold, grupperne kan bl.a. tage på tur, stå for flere forskellige traditionelle arrangementer f.eks. fodboldturnering, Melodi Grand Prix, fastelavnsfest osv. Familiegruppernes formål er, at de store og små kommer til at kende hinanden.

Familiegrupperne dannes en gang årligt.