Nøgletal

Nøgletal på Odder lille Friskole

Statistiske oplysninger hos Undervisningsministeriet om OLF-elevers overgang til ungdomsuddannelserne