Nøgletal

Statistiske oplysninger hos Undervisningsministeriet om OLF-elevers overgang til ungdomsuddannelserne

Elevernes uddannelse efter afsluttet 9 klasse