Evaluering af skolen

Evaluering af Odder lille Friskole

Hvert andet år ser vi samlet på skolens undervisningstilbud for at sikre, at undervisningen står mål med folkeskolens krav og mål. Når vi systematisk evaluerer, sikrer vi, at vi kommer omkring alle delmål i skolens undervisningstilbud, og derved forholder os kritisk til justeringer og ændringer.