Bestyrelse
& udvalg.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den er ansvarlig for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og retsregler i øvrigt. Den vælges på den årlige generalforsamling og består af syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer samt kontaktpersoner til de forskellige udvalg.

Bestyrelsen holder ca. ti møder om året, hvor også skolelederen og en medarbejderrepræsentant deltager.

Nedenfor kan du finde forskellige oplysninger vedrørende bestyrelsen:

  • Bestyrelsens sammensætning – Hvem sidder i bestyrelsen.
  • Aktuel forretningsorden (pdf) – Hent bestyrelsens forretningsorden i PDF-format.

ForældreForum

ForældreForum er et udvalg under bestyrelsen, der skal styrke og understøtte forældrenes deltagelse og engagement i Odder lille Friskole. Omdrejningspunktet er forældre-fællesskab og forældre-forældre-kommunikation og en række konkrete opgaver. Det skal bidrage til at sikre en god indslusning af nye elever og forældre og være med til at forbedre og understøtte forældresamarbejdet både i farvegrupperne og på tværs af klasserne.

ForældreForum er samtidigt forum, hvor forældre kan stikke hovederne sammen og diskutere og udveksle erfaringer omkring specifikke emner, der vedrører dagligdagen på Odder Lille Friskole.

Bygge- og haveudvalget

Bygge- og haveudvalget har overblikket over vedligeholdelsen af skolens bygninger, samt er ansvarlig for vedligehold og løbende forbedring af udenomsarealerne og legepladserne på Odder lille Friskole. Udvalget planlægger, hvilke opgaver der skal laves af forældrene på arbejdsdagene i henhold “Generelle principper for forældrearbejde”, der vedtages hvert år på generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver er også beskrevet i dets kommissorium.

Støtteforeningen


Bestyrelses medlemmer.


Helle Markmann

Bestyrelsesformand

Anna Dahlin

Næstformand

Jonas Tscherning Sørensen

Kasserer

Stinne Tarp Klode

Medlem

Camilla Rindum

Medlem

Stefan Winther

Medlem

Line Rosenkilde

Medlem

Anders Laursen

Suppleant

Henriette Høyer Greve

Suppleant
Find os

Odder lille Friskole
Randlevvej 4
8300 Odder

Fritteren

Man-Tors: 06.45-17.00
Fredag: 06.45-16.00
+45 8654 3866

Skoleleder

Jakob Tscherning Schmidt
+45 2987 2022
js@odderlillefriskole.dk