Bestyrelse & udvalg

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse

Den er ansvarlig for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og retsregler i øvrigt. Den vælges på den årlige generalforsamling og består af syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer samt kontaktpersoner til de forskellige udvalg.

Bestyrelsen holder ca. ti møder om året, hvor også skolelederen og en medarbejderrepræsentant deltager.

Nedenfor kan du finde forskellige oplysninger vedrørende bestyrelsen:

  • Bestyrelsens sammensætning – Hvem sidder i bestyrelsen.
  • Aktuel forretningsorden (pdf) – Hent bestyrelsens forretningsorden i PDF-format.

Bestyrelses medlemmer

Stinne Tarp Klode

Forperson

24442710
stinnetarpklode@gmail.com

Filip Dahl

Næstformand

26879296

filip@filipdahl.dk

Kristian Radoor

Kasserer

radoor@gmail.com

Stefan Winther

Medlem

mr.winther@gmail.com

Anna Dahlin

Medlem

annadahlinjohanson@gmail.com

Line Rosenkilde

Medlem

line.rosenkilde@gmail.com

Thorbjørn Vishart

Medlem

tv_larsen@hotmail.com

Franz Skrzipczyk

Suppleant

franz.skrz@gmail.com

Anders Nuka

Suppleant

andersnpoulsen@gmail.com

ForældreForum

ForældreForum er et udvalg under bestyrelsen, der skal styrke og understøtte forældrenes deltagelse og engagement i Odder lille Friskole. Omdrejningspunktet er forældre-fællesskab og forældre-forældre-kommunikation og en række konkrete opgaver. Det skal bidrage til at sikre en god indslusning af nye elever og forældre og være med til at forbedre og understøtte forældresamarbejdet både i farvegrupperne og på tværs af klasserne.

ForældreForum er samtidigt forum, hvor forældre kan stikke hovederne sammen og diskutere og udveksle erfaringer omkring specifikke emner, der vedrører dagligdagen på Odder Lille Friskole.

Bygge- og haveudvalget

Bygge- og haveudvalget har overblikket over vedligeholdelsen af skolens bygninger, samt er ansvarlig for vedligehold og løbende forbedring af udenomsarealerne og legepladserne på Odder lille Friskole. Udvalget planlægger, hvilke opgaver der skal laves af forældrene på arbejdsdagene i henhold “Generelle principper for forældrearbejde”, der vedtages hvert år på generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver er også beskrevet i dets kommissorium.