Indmeldelse på OLF

Nyt barn

Når en forælder ønsker sit barn på OLF, ringer man til skolen og aftaler mødedato. Til dette møde vil både skoleleder og den pågældende klasselærer deltage. Barnet skal med til denne samtale.

På mødet fortæller skolelederen om skolen generelt og klasselæreren om klassen, hvad de laver, hvilke bøger de har, spørger ind til den nye elev osv.

Op til denne samtale bliver forældrene bedt om at udfylde en skema, kan downloades her Elevoplysninger pdf vers. 2, så skolen kan danne sig et indtryk af barnet inden samtalen. Ligeledes skal forældrene medbringe nyeste elevplaner, udtalelser eller andet.

Klasselæreren har ansvar for, at der bliver taget godt imod det nye barn, får orienteret klassen, samt forældrene i klassen (så forældrerepræsentanten kan kontakte nye forældre).

Det er også klasselærerens opgave i prøveperioden - hvis dette skønnes nødvendigt - at indsamle evt. tests (via de involverede faglærere) på det nye barn, det kan være i dansk, matematik, tysk og engelsk m.m. Det er vigtigt, at vi med så stor sandsynlighed som muligt, kan finde ud af, om vores nye elever er der, hvor de skal være fagligt og socialt, så vi ikke skal “famle” rundt i blinde, samt være sikre på, at skolen kan tilbyde det, der skal til.

Hvis barnet, af en eller anden grund, ikke bliver optaget på OLF, vil forældrene i løbet af prøvetiden få dette at vide, samt få en begrundelse herfor.

Skolepenge og depositum

Skolepengene udgør, depositum er en måneds skolepenge efter de til enhver tid gældende takster. (dette er incl. betaling til rengøring),- pr. mdr i 12 måneder pr. barn incl. fritter fra 0-9 kl.

Der er 50% reduktion på barn nr. 3, og barn nr. 4 er gratis.
Som forældre til ny 0. kl. elev, skal der indbetales depositum (svarende til en måneds skolepenge.) Dette depositum tilbagebetales ikke ved fortrydelse.
Hvis barnet gennemfører hele skoleforløbet til og med 9. kl. dækker depositummet den sidste måneds skolegang i 9. kl., dvs. juni måned.

Hvis man stopper på OLF før tid, er der et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage. Hvis man overholder opsigelsesvarslet, bliver depositum tilbagebetalt. Hvis det ikke overholdes bruges det indbetalte depositum til at dække denne periode.