Fritteren

Fritteren på OLF:

Fritteren har adgang til:

 • En pavillion (boldspil, bordfodboldbord og leg)
 • Udendørs multibane, basketbane, bålhytte, dejlige udendørs arealer, græsarealer,
  en lille skov, hængekøjer og mooncars
 • Lokalet “Mars” ved siden af køkkenet med sofa, hyggehjørne, lego, Barbiedukker
  og tegneredskaber
 • Børnenes egne klasselokaler, efter aftale med en Frittervoksen
 • Dejligt åbent køkken med kreative aktiviteter – god mulighed for bagning og
  madlavning

Der tilbydes forskellige aktiviteter i Fritteren. Der laves en aktivitetsplan hver uge, som kan læses på tavlen i køkkenet samt på Intra.

 • Båldag
 • Forskellige kreative aktiviteter
 • Bevægelse og leg inde og ude
 • Bagning og madlaving

Kommunikation:

Vi vil kommunikere vores aktiviteter til forældrene gennem brug af årshjul på ForældreIntra, skole-hjem samtaler i de små klasser, samt åbenhed for en snak når børnene bliver hentet eller når der er behov for det. Der vil på opslagstavlen i køkkenet være en oversigt/ugeplan over, hvad der laves i Fritteren. Vi vil på Facebook løbende lægge billeder og tekst ud fra hverdagen i Fritteren i samarbejde med børnene.

Devices som IPad, Nintendo DS, tablets må i Fritteren bruges, når vi har spilledag som pædagogisk tilbud.

Fritteren skal aflevere nogle lokaler, der kan bruges til undervisning dagen efter. Derfor vil vi bruge tid på at lære børnene at rydde op efter sig selv. I vil møde engagerede voksne, der vil skabe en Fritter med liv, omsorg, plads til udvikling og aktiviteter som er tilpasset børnegruppens behov.

Links:

Skolens hjemmeside: www.verdensbedsteskole.dk

Flyver / blæksprutte

Hver dag er en fra Fritter-personalet flyver/blæksprutte i Fritteren. Han/Hun holder styr på, hvem der er på skolen, og hvem der er gået hjem. Man skal altid huske at sige farvel, og krydse sig ud på udkrydsningslisten der hænger på Pavi, inden man går. Hvis man skal have kammerater med hjem, skal det ligeledes meddeles til flyveren/blæksprutten på Ipaden i køkkenet eller på fritterens mobiltelefon.

Fritteren er Odder lille Friskoles fritidspædagogiske tilbud for børnene. De skal føle, at der er ro, tryghed og at der er aktiviteter, som kan udfordre og udvikle børnene motorisk, socialt og som individ og grupper.

Vi vil skabe rammer for børnene såvel fysisk samt relationsmæssigt, så de kan udvikle frihed under ansvar. Fritteren har en alment dannende funktion for de børn, der bruger den.

Vi vil være medskabere af en kultur blandt børnene, så de føler sig hørt og set blandt hinanden og de voksne, og så de føler sig taget alvorligt og får udfordringer og opgaver svarende til deres udviklingstrin. Børnene skal føle, at det er deres Fritter og er et sted, man vælger at være i fritiden. Vi tilbyder aktiviter, som er tilpasset børnegruppens udviklingstrin og vi differencerer
aktiviteten herefter.

Vi vil skabe rum til relationer, til fordybelse, aktiviteter, hygge, spil, sjov og kreativitet. Vi prioriterer at være tilgængelige og nærværende voksne, der har tid til at tage vare på og give omsorg til de børn, der har behov for dette. Vi er,så vidt det er os muligt, tilgængelige for de forældre, der har brug for en dialog vedrørende deres barns trivsel. Vi forventer at børnene tager ansvar for Fritteren. Det vil sige passer på hinanden og det legetøj, ting og lokaler der er i Fritteren. Der er meget frie og åbne rammer på OLF, men det er en frihed under ansvar. Vi er lydhøre for ønsker om aktiviteter børnene måtte have og opfordrer og støtter dem til at omsætte ideer til praksis.

Velkommen til tidlig fritter på OLF:

Den 1. April åbner vi hvert år dørene for de børn, der skal starte i børnehaveklassen til august. Tidlig fritter eller stjerneklassen, som vi har kaldt vores klasse på Olf er et tilbud til kommende skolebørn, hvor vi på OLF vil skabe en mere harmonisk overgang fra dagtilbud til skole.

Dermed hjælper vi såvel det enkelte barn som hele gruppen med at lære skolens rytme og kultur bedre at kende. Her skabes for børnene en større fortrolighed med skolens miljø og derved en tryg overgang til skolegangen. Dagene i stjerneklassen er tilrettelagt, så de ligger tæt op af O. Klasse og skolens rytme. Vi får på skolen en unik mulighed for at øge vores kendskab til det enkelte barn, og klassen som helhed.

Stjerneklassen får navn efter den farve, deres kommende klasse får, når de starter i 0. klasse til august.

Vi har et ugeskema og ugedagene er tilrettelagt med en fast struktur og genkendelighed. Stjerneklassen møder senest kl 8. 10 og slutter hver dag kl 13.10. Personalet i stjerneklassen er en fast pædagog og medhjælper fra Fritteren.