Om os

Friskole i Odder

Odder lille Friskole er som navnet siger en friskole og dermed underlagt Friskoleloven. Den er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution og skal have et sæt vedtægter, der godkendes af undervisningsministeriet.
Odder lille friskole er politisk og religiøs uafhængig og neutral.

Uddanne verdensborgere

Det at evne at se værdierne hos andre og kunne være interesseret og se den mangfoldighed, der er i andre mennesker, er vores mål for dannelsen af eleverne på Odder lille Friskole. Vi vil fremme nysgerrigheden. Det gør vi blandt andet ved at have nogle stærke grundlæggende skoleværdier, værdier skabt i fællesskabet. Vi vil uddanne verdensborgere, der er fordomsfri, der kan se andre og omverdenen som værdifulde. Det gør vi bla. gennem tolerence, respekt og ansvarsfuldhed.