Forældre

Vi forventer af jer som forældre på Odder lille Friskole:

 • At I tager medansvar for, at vi fortsat har en skøn skole for jeres børn – vores elever.
 • At I vægter sociale og faglige kompetencer lige højt.
 • At I byder ind i forhold til det stærke fællesskab, vi betragter som unikt for OLF.
 • At I deltager i forældremøder/skole-hjem-samtaler. (Ved skole-hjem-samtaler skal man som forældre være opmærksom på, at hvis man udebliver fra samtalen, uden at dette er aftalt, har man ikke krav på en erstatningssamtale på et senere tidspunkt).
 • At I støtter op om forældrearrangementer, feks. Markedsdag.
 • At I holder jer orienteret om bestyrelsens arbejde og deltager i skolens generalforsamlinger.
 • At I – helst dagligt – holder jer orienteret på ForældreIntra, hvor en stor del af kommunikationen foregår, herunder beskeder fra lærerne og skolen.
 • At I holder jer orienteret om, hvad der foregår i jeres barns klasse og på skolen som helhed.
 • At I bruger de rette kommunikationskanaler/kommandoveje i forbindelse med spørgsmål til skolen, så de rette ting bliver afleveret det rette sted.
 • At man ved optagelse på OLF er indforstået med, og støtter op omkring det værdigrundlag, skolen har – de ting vi lægger vægt på.
 • At I kontakter klasselærerne med evt. spørgsmål, inden et problem vokser sig for stort.

Forventning til dig som forælder vedr. dit barns skolegang på OLF:

 • At du støtter dit barn i det, som det har svært ved at finde ud af alene. Det kunne være hjemmearbejde, få sine ting med, medbringe de undervisningsmaterialer der skal bruges, bøger, penalhus m.m.
 • At du støtter dit barn i at være en del at fællesskabet på OLF, og bakker skolen op i, hvor vigtigt det er at tage ansvar, både for sig selv men også for kammerater, medansvar for godt klassemiljø m.m.
 • At dit barn kommer i skole til tiden.
 • At du støtter op om, at dit barn respekterer og overholder de regler, der er på skolen.
 • At dit barn har passende tøj på til f.eks. idræt, udedage, ture m.m.
 • At du SMS’er til kontoret om morgenen, hvis dit barn er fraværende. Det er vigtig at vide, da vi fører fremmødestatistik.
 • At børnene har seddel med, hvis de, efter aftale med jer, skal noget i løbet af dagen i skoletiden.
 • At du tager medansvar for, at dit barn er undervisningsparat. Dvs. du snakker med dit barn om, hvordan man deltager i skolen/skolelivet. Det er vigtigt, at der er et miljø i klassen og på skolen, hvor der kan undervises, og hvor alle har det godt. Hvor rammerne for undervisning (ro, tryghed, nysgerrighed og engagement) er til stede. Hvor respekt og ansvarlighed for sine klassekammerater, andre elever, store som små, lærer, vikarer og undervisningen er en selvfølgelighed for at skabe gode læringsmiljøer.