Eksamensfri

Odder lille Friskole er prøvefri

Det betyder i alt sin enkelhed, at vi ikke tilbyder folkeskolens 9 klasseprøver. Ligeledes har vi heller ikke de traditionelle standpunktskarakterer og nationale tests, som man kender fra folkeskolen.

I stedet for afgangsprøverne laver eleverne i 9. klasse et stort tværfagligt afslutningsprojekt, der omfatter både en teoretisk, praktisk og en performancedel.

Projektet fremlægges for både klassekammerater, forældre og andre interesserede. Læs mere om afgangsprojektet.

Som afgangsbevis modtager OLF-elever en detaljeret udtalelse, hvori lærerne har beskrevet elevens faglige kompetencer og deres personlige udvikling gennem skoleforløbet.

Overbygning uden afgangsprøver

Siden Odder lille Friskole blev oprettet har skolen været eksamensfri og vi har i mange år haft gode erfaringer med at sende elever videre i uddannelsessystemet uden afgangsprøver. Det er foregået helt udramatisk og uden at nogle af vore elever har oplevet sig bremset i uddannelsessystemet, eller det de ønskede at lave. De er kommet videre den vej, hvor evnerne og lysten rakte.

Hvis eleverne har ønsket at gå direkte fra 9. klasse til f.eks. gymnasiet, har de været til en optagelsesprøve. En uformel samtale, hvor gymnasiet har sikret sig at eleverne var egnede. Elevernes tilbagemeldinger har altid efterfølgende været:” Nå, var det ikke andet?”

Vi har også et godt samarbejde med UU-vejledningen i Skanderborg/Odder, som hjælper eleverne med at finde ud af, hvad de vil efter 9 klasse.

Bliver undervisningen anderledes? Ja det gør den. Der er mulighed for i langt højere grad at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov for faglige udfordringer. Vi kan tilrettelægge undervisningen, så den er tilpasset den enkelte gruppe elever, vi kan vælge at blande det teoretiske med det praktiske, og vi har hvert år tiden helt frem til sommerferien, som vi kan udnytte til undervisning uden afbræk af prøver eller eksamen. Og der er god mulighed for at differentiere vores undervisning.