Eksamensfri

Odder lille Friskole er prøvefri

Det betyder i alt sin enkelhed, at vi ikke tilbyder folkeskolens 9 klasseprøver, vi har ikke karakterer, vi har ikke standpunktskarakterer og vi har ikke nationale tests, som man kender det fra folkeskolen.

Eleverne i 9. klasse har et stort tværfagligt afslutningsprojekt, der omfatter både en teoretisk, praktisk og en performancedel.

Projektet fremlægges for både klassekammerater, skolen, forældre og andre interesserede.

Som afgangsbevis modtager OLF-elever en detaljeret udtalelse, hvori lærerne har beskrevet elevens faglige kompetencer og deres personlige udvikling gennem skoleforløbet.

Overbygning uden afgangsprøver

Siden Odder lille Friskole blev oprettet, har skolen været eksamensfri og vi har i mange år haft gode erfaringer med at sende elever videre i uddannelsessystemet uden afgangsprøver. Det er foregået helt udramatisk og uden at nogle af vore elever har oplevet sig bremset i uddannelsessystemet, eller lave det de ønskede sig.

Hvis eleverne har ønsket at gå direkte fra 9. klasse til f.eks. gymnasiet, har de været til en optagelsesprøve. Prøven består af en 5 timers prøve med spørgsmål fra 5 forskellige fag, samt en samtale med gymnasiets ledelse.

Vi har også et godt samarbejde med UU-vejledningen i Skanderborg/Odder, som hjælper eleverne med at finde ud af, hvad de vil efter 9 klasse.

Bliver undervisningen anderledes på en skole som vores? Ja det gør den. Der er mulighed for i langt højere grad, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige udfordringer. Vi kan tilrettelægge undervisningen, så den er tilpasset den enkelte gruppe elever, vi kan vælge at blande det teoretiske med det praktiske, og vi har hvert år tiden helt frem til sommerferien, som vi kan udnytte til undervisning uden afbræk af prøver eller eksamen. Og der er god mulighed for at differentiere vores undervisning.