Personale

Jakob T. Schmidt

Skoleleder

JS

Dorthe Redder

Sekretær

DR

Anne Birgit

Lærer

AB

David Kildekær

Lærer - Musiklærer

DK

Kristian Niemann Nielsen

Lærer

KN

Elisabeth W

Lærer

Mette Knudsen

Lærer

MK

Mette Petersen

Lærer

MP

Marianne Sønderstrup-Jensen

Lærer

MSJ

Nikolaj L

Lærer

Julie Fleischmann

Lærer

JF

Henrik Pedersen

Lærer

HP

Jeanette Bjerregaard

BH Lærer

JBB

Tanja Rohde- Kappel

lærer

TK

Alex Nielsen

Afdelingsleder

AN
Fritteren

Henning Thyrring

Pedel/ morgenåbner

HT

Jonna

Pædagog i Fritteren

Erna

Vores Vaskekone

ERNA