Evaluering & tests.

At være eksamensfri (vi tilbyder ikke 9. kl. afgangseksamen) betyder ikke, at vi ikke evaluerer og tester vores elever på OLF. For selvfølgelig gør vi det. Det er nødvendigt for at få et godt overblik over, hvor eleverne er både fagligt, socialt og personligt i deres skoleforløb – et indblik, som giver tryghed for både elever og forældre.

Vi bruger forskellige evalueringsværktøjer. På OLF vægter vi de faglige og de sociale kompetencer lige højt, da vores holdning er, at eleverne har brug for begge dele, hvor end de kommer hen i deres uddannelses– og arbejdsforløb. Det stiller også nogle krav til måden at evaluere på. Evalueringer som ikke bare kan gøres op i et tal, men som favner bredere.

Hvad bruger vi af evalueringsredskaber på OLF? Udover diverse tests og opgaver i forbindelse med de forskellige fag, har vi også et evalueringsskema.

Evalueringsskema
Vi har udviklet et skema til at evaluere eleverne både fagligt, social og personligt. Det er et skema, der giver et nemt og godt overblik over elevens engagement og niveau i alle faglige og sociale sammenhænge. Kriterierne, der vurderes ud fra, er:

  • Noget under middel (har meget vanskeligt ved skolearbejde)
  • Under middel (har visse vanskeligheder ved skolearbejde)
  • Middel (arbejder stabilt, som det forventes på det pågældende niveau)
    Over middel (arbejder sikkert og overbevisende)
  • Langt over middel (Arbejder selvstændigt, analyserende, og perspektiverende)

Dette skema vil sammen med evt. tests eller evalueringsprøver, blive udgangspunkt for forældresamtalerne to gange om året. Læreren vil ud fra dette kunne udtale sig om elevens niveau, samt indsatsområder for kommende periode.

Tests:
Hvis ovenstående evalueringer giver anledning til faglig bekymring, har vi forskellige tests vi bruger, for mere specifikt at finde ud af, hvor der skal sættes ind.

Støtteundervisning på OLF

På Odder lille Friskole har vi to forskellige tiltag til de af vores elever, der måtte have brug for dette. Det ene er et internt tilbud om læse-/matematik-løft. det andet er specialundervisning. Det er delt op på følgende måde:

Læs mere

Vi har læse- og matematik-løft. Dette er ikke specialundervisning i traditionel forstand, men er tiltænkt de børn, hvor det skønnes, at et ekstra læse-/matematik-”boost” vil hjælpe dem godt på vej og give dem endnu bedre muligheder for at følge normal undervisning.

Læse- og matematik-løft har typisk en varighed af 3 mdr.

Som led i inklusionstanken har vi specialundervisning, hvor vi skønner, behovet er til stede. Specialundervisningen er noget, vi tilbyder og planlægger internt.

Hvis der er formodning om, at en elev vil have behov for yderligere specielundervisning, dvs. hjælp i 9 timer eller mere om ugen, vil eleven blive testet. Herefter vil eleven, via skolens koordineringskonference med en psykolog, blive indstillet via PPR. Derefter har skolen mulighed for at søge om midler til det. Vi har dog ikke samme ressourcer til rådighed som de offentlige skoler. Derfor er vi også opmærksomme på dette ved optagelse af nye elever. Hvis har man brug for specialundervisning i et så stort omfang, vurderer vi, om vi kan påtage os opgaven. Vi mener, at børn skal have et skoletilbud, der matcher de behov de har, så de bliver hjulpet rigtigt, og får de rette rammer for at yde det bedste de kan.

Find os

Odder lille Friskole
Randlevvej 4
8300 Odder

Fritteren

Man-Tors: 06.45-17.00
Fredag: 06.45-16.00
+45 8654 3866

Skoleleder

Jakob Tscherning Schmidt
+45 2987 2022
js@odderlillefriskole.dk