Odder lille Friskole

Elev på OLF.

For at skoledagen og undervisningen kan forløbe så godt som muligt på OLF, så alle får mest muligt ud af skolen, både socialt og fagligt, har vi fra skolens side også nogle forventninger til vores elever.

Kære elev

Vi forventer at:
 • Du er medansvarlig for, at undervisningsmiljøet er godt. Dvs. at du gør dit til, at der er den nødvendige ro i klassen. At du har respekt for dine kammerater, læreren, vikarer og undervisningen. At du ikke larmer, forstyrrer, kommenterer negativt, ”griner af”, ”har gang i alt muligt andet” og at du ”markerer” når du gerne vil sige noget.
 • Du tager din del af ansvaret for at fællesskabet på OLF gøres endnu stærkere.
 • Du møder til tiden og går ikke før tid, med mindre andet er aftalt.
 • Du forlader ikke skolens grund i undervisningstiden, med mindre andet er aftalt.
 • Du kommer ind, når klokken ringer, og er klar til undervisning.
 • Du er udhvilet – også for din egen skyld.
 • Du har lavet dine hjemmeopgaver, hvis du har nogen for, til de deadlines der er, med mindre andet er aftalt med læreren.
 • Du deltager aktivt og engageret i undervisningen.
 • Du ikke bruger din mobil i undervisningstiden, med mindre andet er aftalt med læreren. (Hvis dette aligevel sker, bliver mobilen lagt ned på kontoret og kan hentes, når du har fri fra skole.)
 • Du tjekker elevintra dagligt, i forhold til lektier, ture, ændringer m.m.

Og for din egen skyld, få en god morgenmad/madpakke med, så hjernen og maven har noget at arbejde med – alt sammen for at skabe de bedste rammer for undervisningen, så det bliver et trygt og godt skoleforløb for alle.


Udlandsrejse i 9. klasse.

I 9. klasse rejser vi til udlandet på 12 dages rejse. Eleverne starter ca. i 5.-6. klasse med at samle penge sammen til klassekassen, som de så rejser for i 9.klasse.

Eleverne på Odder lille Friskole har snart været overalt i verden, og på 2. sal på skolen hænger et stort verdenskort, som viser de forskellige destinationer.
I 2013 rejste Lilla til Thailand, i 2014 var Blå i Vietnam og i 2015 var Pink i Sri Lanka.

Det er bestemt ikke bare en badeferie, rejsen er en del af undervisningen og er særdeles lærerig for eleverne. De møder nye kulturer, øver sig i sprog, lærer historie om landet og mærker oplevelsen af at være på rejse, med alt hvad der følger med det.

Udlandsrejse
Information

Forældre på OLF.

Vi forventer af jer som forældre på Odder lille Friskole:

 • At I tager medansvar for, at vi fortsat har en skøn skole for jeres børn – vores elever.
 • At I vægter sociale og faglige kompetencer lige højt.
 • At I byder ind i forhold til det stærke fællesskab, vi betragter som unikt for OLF.
 • At I deltager i forældremøder/skole-hjem-samtaler. (Ved skole-hjem-samtaler skal man som forældre være opmærksom på, at hvis man udebliver fra samtalen, uden at dette er aftalt, har man ikke krav på en erstatningssamtale på et senere tidspunkt).
 • At I støtter op om forældrearrangementer, feks. Markedsdag.
 • At I holder jer orienteret om bestyrelsens arbejde og deltager i skolens generalforsamlinger.
 • At I – helst dagligt – holder jer orienteret på ForældreIntra, hvor en stor del af kommunikationen foregår, herunder beskeder fra lærerne og skolen.
 • At I holder jer orienteret om, hvad der foregår i jeres barns klasse og på skolen som helhed.
 • At I bruger de rette kommunikationskanaler/kommandoveje i forbindelse med spørgsmål til skolen, så de rette ting bliver afleveret det rette sted.
 • At man ved optagelse på OLF er indforstået med, og støtter op omkring det værdigrundlag, skolen har – de ting vi lægger vægt på.
 • At I kontakter klasselærerne med evt. spørgsmål, inden et problem vokser sig for stort.

Forventninger til dig som forælder

vedr. dit barns skolegang på OLF:
 • At du støtter dit barn i det, som det har svært ved at finde ud af alene. Det kunne være hjemmearbejde, få sine ting med, medbringe de undervisningsmaterialer der skal bruges, bøger, penalhus m.m.
 • At du støtter dit barn i at være en del at fællesskabet på OLF, og bakker skolen op i, hvor vigtigt det er at tage ansvar, både for sig selv men også for kammerater, medansvar for godt klassemiljø m.m.
 • At dit barn kommer i skole til tiden.
 • At du støtter op om, at dit barn respekterer og overholder de regler, der er på skolen.
 • At dit barn har passende tøj på til f.eks. idræt, udedage, ture m.m.
 • At du SMS’er til kontoret om morgenen, hvis dit barn er fraværende. Det er vigtig at vide, da vi fører fremmødestatistik.
 • At børnene har seddel med, hvis de, efter aftale med jer, skal noget i løbet af dagen i skoletiden.
 • At du tager medansvar for, at dit barn er undervisningsparat. Dvs. du snakker med dit barn om, hvordan man deltager i skolen/skolelivet. Det er vigtigt, at der er et miljø i klassen og på skolen, hvor der kan undervises, og hvor alle har det godt. Hvor rammerne for undervisning (ro, tryghed, nysgerrighed og engagement) er til stede. Hvor respekt og ansvarlighed for sine klassekammerater, andre elever, store som små, lærer, vikarer og undervisningen er en selvfølgelighed for at skabe gode læringsmiljøer.
Useful Information
Find os

Odder lille Friskole
Randlevvej 4
8300 Odder

Fritteren

Man-Tors: 06.45-17.00
Fredag: 06.45-16.00
+45 8654 3866

Skoleleder

Jakob Tscherning Schmidt
+45 2987 2022
js@odderlillefriskole.dk