Klasser & grupper

Farvegrupper, familiegrupper og storgrupper

Klasserne på OLF kaldes farvegrupper, fordi de har farvenavne (Hvid, Gul, Grøn osv.)
En klasse beholder sin farve gennem hele skoleforløbet.

Storgrupper

Nabo-klasserne arbejder tæt sammen i storgrupper. 0. kl. og 1. klasse, 2. kl. og 3. kl. osv. Storgrupperne har faste, aldersbestemte navne – de hedder Stjerner (de yngste), Drabanter, Planeter, Satellitter og Kometer (de ældste).

Det meste af undervisningen foregår i farvegrupper og storgrupper og der veksles mellem perioder med kursus-uger (skema-uger) og projekt-uger. Dette fremgår af årskalenderen.

I kursusugerne arbejdes der med de almindelige skolefag. I projektugerne arbejdes der med forskellige emner , der sikrer, at børnene når omkring en række udvalgte kundskabsområder.

Familiegrupper

Alle børn er med i en familiegruppe. Det er grupper på ca. 16-18 børn fordelt på alle årgange.

Familiegruppen mødes en time en gang om ugen samt sidste fredag i måneden, hele dagen fra 8.15 – 13. Disse dage er planlagt med et udpræget socialt og fællesskabende indhold, grupperne kan bl.a. tage på tur, stå for flere forskellige traditionelle arrangementer f.eks. fodboldturnering, Melodi Grand Prix, fastelavnsfest osv. Familiegrupperne formål er, at de store og små kommer til at kende hinanden.

Familiegrupperne dannes en gang årligt.