Indskrivning
på Odder lille Friskole.

  Dato for indskrivning:

  Har UNI Login?

  Forældremyndighedsindehavere:

  1.  2. (Ikke påkrævet)

  VIGTIGT:

  Samtykke til at hente særlige oplysninger
  Udover indsamling af almindelige oplysninger (navn, adresse, cpr nr) har skolen brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.

  Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte som eleven måtte have fået bevilget gennem Pædagogisk Psykologisk rådgivning. (PPR)

  Der gives hermed samtykke til:

  Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til en hver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse herom til skolens kontor.

  Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier.

  I forbindelse med at synliggørelse af skolens tilbud, hverdag m.v. offentliggøre skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder på sociale medier.

  Skolen offentliggøre kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuelt offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket f.eks. i markedsføring eller andet kommercielt øjemed.

  For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have samtykke hertil.

  Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier:

  Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til en hver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse herom til skolens kontor.

  Info lister:

  Skolen har til tider praksis for at udarbejde og videregive info lister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler og lign. Derfor ønsker skolen tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barn og forældre: navn, mobil nr. og email.

  Der gives samtykke til:

  Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til en hver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse herom til skolens kontor.

  Transport i privat bil:

  Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til en hver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse herom til skolens kontor.

  Arbejdsforpligtelser:

  På Odder lille Friskole er arbejdsforpligtelser en del af skolepengene. Alle forældre skal arbejde 2 gange 8 timer pr. skoleår.

  Forældre arbejdet kan bla. bestå af: Arbejdsdage, udvalg, bestyrelsesarbejde m.m. Hvis man som forældre ikke varetager den pligtige del, vil man blive opkrævet 1000 kr. pr. arbejdsdag man skylder i slutningen af skoleåret.

  Skolepenge:

  Skolepengene betales månedsvis forud. Skolen forventer at betalingen er tilmeldt PBS. Ved min/ vores underskrifter, er vi indforstået med, at der opkræves et depositum svarende til en måneds skolepenge pr. barn. Dette depositum refunderes ikke, ved fortrydelse. Ved afsluttet skolegang i 9 kl. Bruges dette depositum til betaling at den sidste måned.

  Ved udmeldelse af skolen, hvor fristen på løbende måned + 30 dage ikke bliver overholdt, bliver det indbetalte depositum brugt til at dække manglende skolepenge. Udmeldelse skal ske skriftligt med løbende måned + 30 dages varsel til d. 30 i måneden med begge forældremyndighedsindehavers underskrifter.

  Ved manglende skolepengebetaling, iværksættes vores rykkerprocedure, som kan ende med inkasso ved fortsat
  manglende betaling eller misligholdte betalingsaftaler med skolen.

  Jeg / vi er ligeledes indforstået med at støtte op om skolen i tale og handling, om skolens værdier, kultur og struktur - med fællesskab og læring i fokus.

  Upload billede af underskrift(er):

  Hent skabelon her

  Sådan gør du:
  1. Hent skabelon
  2. Print og underskriv
  3. Upload scannet fil herunder

  Find os

  Odder lille Friskole
  Randlevvej 4
  8300 Odder

  Fritteren

  Man-Tors: 06.45-17.00
  Fredag: 06.45-16.00
  +45 8654 3866

  Skoleleder

  Jakob Tscherning Schmidt
  +45 2987 2022
  js@odderlillefriskole.dk