Tilsyn

Ifølge Friskoleloven og skolens vedtægter, er det forældrene, der har det overordnede tilsyn med skolen.

Desuden findes “det eksterne, forældrevalgte tilsyn”, hvor forældrene vælger en tilsynsførende, der ikke har tilknytning til skolen. Denne besøger skolen flere gange i løbet af skoleåret og laver en skriftlig erklæring.

Tilsynet skal bl.a. sikre, “at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen og være med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre”.

Nedenfor findes den tilsynsførendes erklæringer fra de seneste år: