Støttekredsen

Støttekredsen

Støttekredsen ved Odder lille Friskole er en forening der har til formål “...at støtte skolen økonomisk og praktisk. Gennem forskellige arrangementer at fremme fællesskabet og dermed bidrage til bevarelse af den gode OLF-ånd”.

Støttekredsen er åben for alle, der har interesse for Odder lille Friskole. Medlemskabet er forbundet med et mindre kontingent på kr. 100 årligt pr. familie.

Støttekredsen ledes af en bestyrelse, der vælges på støttekredsens egen årlige generalforsamling. Bestyrelsens rolle er at planlægge og være tovholdere på kredsens arrangementer. Det praktiske arbejde varetages som regel af andre forældre.

Overskuddet fra kontingent og arrangementer går ubeskåret tilbage til skolen og eleverne i form af gaver og tilskud.

Kontingent og medlemsskab

Medlemskab af Støttekredsen koster et årligt kontingent på 100 kr. pr. familie, der betales hvert år i september.
For forældre på OLF er der mulighed for at tilmelde sig med betaling via skolepengene. Dvs. man melder sig til én gang og er medlem indtil man melder sig ud igen – eller når man forlader skolen. Der skal udfyldes en tilmeldingsblanket, som afleveres på kontoret.
Alle andre kan betale kontingent ved at overføre 100 kr. til Støttekredsens bankkonto:
Reg.nr. 1505 kontonr. 4230032063.
Husk at påføre navn. For OLF-familier påføres yngste barns navn og farvegruppe.
Man kan også vælge at betale kontant til Støttekredsens kasserer. Det kan ske på første skoledag eller til markedsdagen.
HUSK at bedsteforældre, onkler, tanter mv. er meget velkomne til at melde sig ind, ligesom de også er velkomne til at deltage i Støttekredsens arrangementer.

NB. Man kan selvfølgelig melde sig ind i Støttekredsen året rundt ved blot at indbetale kontingentet.