• Slide1
  • 3

 

Fælles Mål

http://ffm.emu.dk/ 


Kompetencemål

På Odder lille Friskole arbejder vi ud fra de af Ministeriet udstukne Fælles Mål og kompetencemål (videns- og færdighedsmål).

Målene er med til at sikre, at vi som minimum står mål med de krav, som almindeligvis forventes i folkeskolen.

UU-vejledning

På Odder lille Friskole, samarbejder vi med UU-vejledningen i Skanderborg – Odder. Der er kompetente kræfter, der hjælper vores i elever i 7.-9. klasse, i forhold til ønsker og muligheder efter 9 kl.

Læs meget mere: http://www.uu-os.dk/