Nøgletal

Statistiske oplysninger hos Undervisningsministeriet om OLF-elevers overgang til ungdomsuddannelserne

Se det her

Elevernes uddannelse efter afsluttet 9 klasse

Se det her