Fælles mål

Kompetencemål

På Odder lille Friskole arbejder vi ud fra de af Ministeriet udstukne Fælles Mål og kompetencemål (videns- og færdighedsmål).

Målene er med til at sikre, at vi som minimum står mål med de krav, som almindeligvis forventes i folkeskolen.

UU-vejledning

På Odder lille Friskole, samarbejder vi med UU-vejledningen i Skanderborg – Odder. Der er kompetente kræfter, der hjælper vores i elever i 7.-9. klasse, i forhold til ønsker og muligheder efter 9 kl.