Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den er ansvarlig for at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og retsregler i øvrigt. Den vælges på den årlige generalforsamling og består af syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer samt kontaktpersoner til de forskellige udvalg.

Bestyrelsen holder ca. ti møder om året, hvor også skolelederen og en medarbejderrepræsentant deltager.

Nedenfor kan du finde forskellige oplysninger vedrørende bestyrelsen:

  • Bestyrelsens sammensætning - Hvem sidder i bestyrelsen.
  • Aktuel forretningsorden (pdf) - Hent bestyrelsens forretningsorden i PDF-format.

ForældreForum

ForældreForum er et udvalg under bestyrelsen, der skal styrke og understøtte forældrenes deltagelse og engagement i Odder lille Friskole. Omdrejningspunktet er forældre-fællesskab og forældre-forældre-kommunikation og en række konkrete opgaver. Det skal bidrage til at sikre en god indslusning af nye elever og forældre og være med til at forbedre og understøtte forældresamarbejdet både i farvegrupperne og på tværs af klasserne.

ForældreForum er samtidigt forum, hvor forældre kan stikke hovederne sammen og diskutere og udveksle erfaringer omkring specifikke emner, der vedrører dagligdagen på Odder Lille Friskole.

Bygge- og haveudvalget

Bygge- og haveudvalget har overblikket over vedligeholdelsen af skolens bygninger, samt er ansvarlig for vedligehold og løbende forbedring af udenomsarealerne og legepladserne på Odder lille Friskole. Udvalget planlægger, hvilke opgaver der skal laves af forældrene på arbejdsdagene i henhold til i henhold til “Generelle principper for forældrearbejde”, der vedtages hvert år på generalforsamlingen.

Udvalgets opgaver er også beskrevet i dets kommissorium.

Bestyrelses medlemmer

Trine-Lise Tvedebrink

Formand

Mobil: 28785408
E-mail: T.Tvedebrink@outlook.dk

Camilla Birch

Næstformand

Niels Munthe

kasserer

Mobil: 51518211
E-mail: nm@domibolig.dk

Carsten

kasserer

Økonomi-udvalget

Rikke Rønnau

Repræsentant i Forældreforum

Trine-Lise Tvedebrink

Repræsentant i Støttekredsen

Jens Baisner

Repræsentant i Bygge-Haveudvalget

Ida Elke

Repræsentant i Fondsudvalget

Filip Buch Dahl

Repræsentant i Markedsføringsudvalget

Ida Elke

Suppl.

Hanne

Suppl.